Audi Directaanname

Op uw verzoek kunt u samen met een monteur of service adviseur, voorafgaand aan een reparatie of onderhoudsbeurt, een visuele controle van uw auto doen. Bij de Directaanname deelt u uw ervaringen met een speciaal hiervoor opgeleide autotechnicus.

Samen komt u tot een plan van aanpak voor onderhoud of reparatie van uw Audi. Door uw dagelijkse ervaringen met onze kennis van techniek te combineren, garanderen wij de beste zorg voor uw auto.

Hoe werkt Directaanname?

Directaanname is het alternatief voor de traditionele service-aanname. Wanneer uw Audi op het afgesproken tijdstip wordt gebracht, zal de Pouw technicus in uw bijzijn de inspectie uitvoeren en een diagnose stellen. De inspectie bestaat uit een vast aantal punten en duurt ongeveer 25 minuten. Onze technicus adviseert u over de eventueel te vervangen onderdelen en het benodigd onderhoud. Tevens wordt u geïnformeerd over de conditie van uw Audi.

Als het nodig blijkt volgt er in geval van een reparatieverzoek een proefrit, waarbij u onze technicus concreet kunt wijzen op een eventuele onvolkomenheid. Een vakkundige uitleg over het onderhoud en reparaties van uw Audi is als vanzelfsprekend bij deze inspectie inbegrepen.

Werkzaamheden en kosten zijn vooraf bekend

Onze Service adviseur stelt een offerte voor u op. U heeft dus vooraf een goed beeld van wat er aan uw Audi gaat gebeuren, welke kosten hieraan verbonden zijn en wanneer uw Audi gereed zal zijn. De inspectie tijdens de Directaanname is kosteloos.

De voordelen in het kort:

  • Persoonlijk advies op maat
  • Betrokken bij de kennis achter de techniek
  • Geen wachtijden
  • Vooraf duidelijkheid over de offerte
  • Vooraf duidelijkheid over eventueel te verrichten reparaties